Collectie: Poen de Wijs

The Dutch painter of Modern Realism, Poen de Wijs (1948-2014), created around 800 works of art throughout his life, employing various painting techniques. The collection includes his most striking paintings, watercolours, and lithographs.

De Nederlandse kunstschilder van het Modern Realisme Poen de Wijs (1948-2014) schilderende gedurende zijn leven zo'n 800 werkstukken in verschillende schildertechnieken. De collectie omvat zijn meest opvallende schilderijen, aquarellen en litho's.