Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Poen de Wijs

Three generations of Kenyans. Acrylic paint, Art print

Three generations of Kenyans. Acrylic paint, Art print

Normale prijs €99,00 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €99,00 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

In the heart of Kenya, under the expansive sky, I tell you the story of three generations of Kenyans. On the canvas of life, Poen de Wijs painted a tableau of heritage, resilience, and evolution, captured in the gazes of three distinct faces.

Promising and unwritten
The first face, still in the bud of life, promising and unwritten. It tells the tale of tomorrow, of future generations waiting to add their brushstrokes to the masterpiece of existence. In the eyes of this face, you see the expectation, the uncertainty, and the boundless possibilities that lie ahead.

Dreams embracing the horizon
The second face exudes youthful vitality, with eyes sparkling with hope and dreams embracing the horizon. This is the embodiment of the present, of those who carry the legacy of their ancestors while carving their path. The colours on the canvas reflect the vibrancy of the moment, an era where the echoes of the past converge with the opportunities of today.

Seasoned by trials
And then there is the third face, bearing the wrinkles of wisdom, seasoned by the trials of the past. It is the face of an elder, a bearer of traditions, a living archive of stories that have withstood the test of time. In their eyes, the memory of bygone days shimmers, a time when the sun stood high in the sky, and the wind whispered across the savannah.

Past, present, and future

Together, these three generations form a symphony of time and experience, an artwork reflecting the continuity of life in Kenya. And while this painting testifies to the past, present, and future, it also conveys a message of interconnectedness and unity across generations.

Drie generaties Kenianen. Acrylverf, Art print
In het hart van Kenia, onder de uitgestrekte hemel vertel ik u het verhaal over drie generaties Kenianen. Op het canvas van het leven schilderde Poen de Wijs een tableau van erfgoed, veerkracht en evolutie, vastgelegd in de blikken van drie afzonderlijke gezichten.

Beloftevol en ongeschreven
Het eerste gezicht, nog in de knop van het leven, beloftevol en ongeschreven. Het vertelt het verhaal van morgen, van toekomstige generaties die wachten om hun eigen penseelstreken toe te voegen aan het meesterwerk van het bestaan. In de ogen van dit gezicht zie je de verwachting, de onzekerheid en de onuitputtelijke mogelijkheden die voor hen liggen.

Dromen die de horizon omarmen
Het tweede gezicht straalt jeugdige vitaliteit uit, met ogen die fonkelen van hoop en dromen die de horizon omarmen. Dit is de belichaming van het heden, van degenen die de erfenis van hun voorouders dragen terwijl ze hun eigen pad banen. De kleuren op het doek weerspiegelen de levendigheid van het moment, een tijdperk waarin de echo's van het verleden samenkomen met de kansen van vandaag.

Doorleefd door de beproevingen
En dan is er het derde gezicht, dat de rimpels draagt van wijsheid, doorleefd door de beproevingen van het verleden. Het is het gezicht van een oudere, een drager van overleveringen, een levend archief van verhalen die de tand des tijds hebben doorstaan. In zijn ogen glinstert de herinnering aan vervlogen dagen, een tijd waarin de zon hoog aan de hemel stond en de wind fluisterde over de savanne.

Verleden, het heden en de toekomst
Samen vormen deze drie generaties een symfonie van tijd en ervaring, een kunstwerk dat de continuïteit van het leven in Kenia weerspiegelt. En terwijl dit schilderij getuigt van het verleden, het heden en de toekomst, brengt het ook een boodschap van verbondenheid en eenheid over de generaties heen.

 

Alle details bekijken