Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Poen de Wijs

A Fresh Start: the tale of Fiorella's Dog Shelter. Watercolour, Art print

A Fresh Start: the tale of Fiorella's Dog Shelter. Watercolour, Art print

Normale prijs €99,00 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €99,00 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

At the edge of hills, somewhere in a village in the middle of Italy, lived Fiorella, a young woman with a heart full of longing for change. For some years, she had a small boutique with colourful women's clothing. But she wasn't truly happy. She longed for a change and wondered if she should perhaps take a completely different direction. She looked at the watercolour on the wall, and in her mind, she went back to that afternoon... She had once asked a painter to paint her, along with her faithful dog Luna. Unfortunately, Luna had passed away a year ago, leaving her feeling alone in her boutique. In the watercolour, we see Luna, Fiorella's faithful four-legged companion who guided her through the ups and downs of life. Luna was not just a dog; she was Fiorella's companion, her source of joy and comfort. As Fiorella looked at the artistic representation of Luna, a wave of sadness and inspiration overwhelmed her soul...

Fiorella saw beyond the scars and brokenness
Seeking change, Fiorella decided to start a new chapter in her life. She established an animal shelter at the edge of the village, a haven for dogs as loyal and loving as Luna. A place where neglected souls got a second chance and where the power of love and care came to life. Every dog Fiorella welcomed had its own unique story. Some were abandoned by their owners, others had traumas deeply rooted in their gaze. But Fiorella saw beyond the scars and brokenness; she saw the potential for change and growth.

The true power of change
Fiorella's days were filled with the sound of barking dogs, cheerful tails wagging, and the shuffle of paws on the wooden floor. Fiorella named the shelter 'Sniffle Sanctuary,' a place where love, patience, and dedication were the paints that coloured the canvas of each dog's life. As Fiorella surrounded herself with these loyal companions, she discovered the true power of change. Her days were no longer just filled with her duties in the local fashion store, but with shaping the lives of the four-legged friends around her. She learned that love and caring were the most powerful tools to heal wounds and open hearts. The dogs, in turn, flourished under Fiorella's nurturing hand. They transformed from anxious beings into wagging buddies, full of joy and confidence.

Van boutique naar asiel: Fiorella's ontdekkingsreis
Aan de rand van heuvels, ergens in een dorpje in het midden van Italië, woonde Fiorella, een jonge vrouw met een hart vol verlangen naar verandering. Al enkele jaren had ze een kleine boutique met kleurrijke dameskleding. Maar echt gelukkig was ze niet. Ze verlangde naar verandering en vroeg zich af of ze misschien een totaal andere richting in moest slaan? Ze keek naar het aquarel aan de wand en in gedachten ging ze terug naar die middag… Ze had een kunstschilder ooit gevraagd haar te schilderen, samen met haar trouwe hond Luna. Helaas was Luna een jaar geleden overleden, waardoor ze zich ook alleen voelde in haar boutique. Op de aquarel zien we Luna, Fiorella's trouwe viervoeter die haar door de ups en downs van het leven had geleid. Luna was niet zomaar een hond; ze was Fiorella's metgezel, haar bron van vreugde en troost. Terwijl Fiorella naar de kunstige weergave van Luna keek, overspoelde een golf van verdriet én inspiratie haar ziel…

Fiorella zag voorbij de littekens en gebrokenheid
Op zoek naar verandering besloot Fiorella aan een nieuw hoofdstuk in haar leven te beginnen. Ze richtte een dierenasiel op aan de rand van het dorp, een haven voor honden die net zo trouw en liefdevol waren als Luna. Een plek waar verwaarloosde zielen een tweede kans kregen en waar de kracht van liefde en zorg tot leven kwam. Elke hond die Fiorella verwelkomde, had zijn eigen unieke verhaal. Sommigen waren verlaten door hun baasje, anderen hadden trauma's diep geworteld in hun blik. Maar Fiorella zag voorbij de littekens en gebrokenheid; ze zag de potentie voor verandering en groei.

De ware kracht van verandering
Fiorella’s dagen werden gevuld met het geluid van blaffende honden, vrolijke staarten die kwispelden en het geritsel van poten op de houten vloer. Fiorella doopte het asiel om tot ‘Snuffel Sanctuary', een plaats waar liefde, geduld en toewijding de verf waren die het canvas van elk hondenleven kleur gaf. Terwijl Fiorella zich omringde met deze trouwe metgezellen, ontdekte ze de ware kracht van verandering. Haar dagen waren niet langer alleen gevuld haar werkzaamheden in haar plaatselijke modewinkeltje, maar met het vormgeven van de levens van de viervoetige vrienden om haar heen. Ze leerde dat liefde en zorgzaamheid de meest krachtige instrumenten zijn om wonden te helen en harten te openen. De honden, op hun beurt, bloeiden op onder Fiorella’s zorgzame hand. Ze transformeerden van angstige wezens tot kwispelende kameraadjes, vol vreugde en vertrouwen.


Alle details bekijken