Ga direct naar productinformatie
1 van 1

Marion en Poen

How I found love: a commuter's love story. Mixed-Media, Art print collage

How I found love: a commuter's love story. Mixed-Media, Art print collage

Normale prijs €99,00 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €99,00 EUR
Aanbieding Uitverkocht
Inclusief btw.

HOW I FOUND LOVE
Amidst the Chaos: A Commuter's Love Story
In the morning rush, amidst the chaotic station, Emma and Liam were daily passer-by in each other's lives. They exchanged glances, a silent recognition amid the hurried crowd. But it took a while for Liam to muster the courage to break the threshold of silence. Finally, Liam found the courage to address Emma. He stood there, a nervous smile on his face, and simply said, "Hello." Emma looked up, her eyes surprised but welcoming.

They looked forward to the next morning…
The conversation began as a whisper amidst the noise of passing trains and hurried footsteps. They spoke about mundane things, from train delays to the quirks of daily life. Until their trains departed, and they looked forward to the next morning. In the days that followed, the conversations grew in meaning, and the hustle of the station faded as they got to know each other better during outings and dinners.

Station Whispers: Building a Love Story in Transit
Weeks turned into months, and the encounters became a daily tradition they cherished. The spark between them grew slowly but steadily. At one moment, amid the usual bustle, Liam realized he was no longer just a passer-by in Emma's world but someone who consciously chose to be a part of her days and... her life.

Urban Romance Chronicles: From Silence to Forever
The painting that captured their love story depicted the dynamics of the station, the place where their paths crossed daily. "Love and how I found it," Emma said with a smile as they looked at the artwork. Two people, interwoven in the fabric of daily life, where simple greetings eventually blossomed into a love that would endure for years to come...


HOE IK DE LIEFDE VOND 
Dagelijkse ontmoetingen: de schoonheid van liefde tijdens het pendelen

In de ochtendspits, te midden van het chaotische treinstation, waren Liam en Emma als dagelijkse passanten in elkaars leven. Ze deelden blikken, een stille erkenning van herkenning, te midden van de haastige menigte. Maar het duurde even voordat Liam de drempel van stilte durfde te doorbreken. Eindelijk vond Liam de moed om Emma aan te spreken. Hij stond daar, een nerveuze glimlach op zijn gezicht, en zei simpelweg: "Hallo." Emma keek even op, haar ogen verrast maar verwelkomend. Het gesprek begon als een zacht gefluister te midden van het lawaai van passerende treinen en haastige voetstappen. Ze spraken over alledaagse dingen, van treinvertragingen tot de eigenaardigheden van het dagelijks leven. Totdat hun treinen vertrokken en ze uitzagen naar de volgende ochtend. In de dagen daarna groeiden de gesprekken in betekenis, en de drukte van het station vervaagde terwijl ze elkaar steeds beter leerden kennen tijdens uitstapjes en etentjes.

Station fluisteringen: het bouwen van een liefdesverhaal onderweg
Weken werden maanden, en de ontmoetingen werden een dagelijkse traditie die ze koesterden. De vonk tussen hen groeide langzaam maar gestaag. Op een moment, te midden van de gebruikelijke drukte, realiseerde Liam dat hij niet langer alleen een voorbijganger was in Emma's wereld, maar iemand die er bewust voor koos om deel uit te maken van haar dagen en... haar leven.

Stadsromance: van stilte naar altijd
Het schilderij dat hun liefdesverhaal vastlegde, toonde de dynamiek van het station, de plek waar hun wegen elkaar dagelijks kruisten. "Liefde en hoe ik hem vond," zei Emma glimlachend terwijl ze naar het kunstwerk keek. Twee mensen, verweven in het weefsel van het dagelijkse leven, waar de eenvoudige begroetingen uiteindelijk uitgroeiden tot een liefde die tot in lengte van jaren zou duren…

 

Alle details bekijken