Collectie: Masterclasses

When Poen de Wijs received the news that he had cancer and at most only a year to live, he wanted to preserve his knowledge and skills as a painter for future generations by documenting them in videos and digital books. I joined him in this endeavour. Poen chose to conduct the Masterclasses in English to cater to an international audience.

Each Masterclass is accompanied by a digital Masterclass book that highlights the techniques and steps in the painting process once again, supplemented with various examples, of course.

Toen Poen de Wijs het nieuws kreeg dat hij kanker had en hooguit nog een jaar te leven, wilde hij als kunstschilder zijn kennis en kunde voor komende generaties proberen te behouden en vastleggen op video en in digitale boeken. Samen met hem ging ik aan de slag. Poen koos ervoor om de Masterclasses in het Engels te doen. Om zo een internationale markt te bedienen. 

Een Masterclass gaat altijd vergezeld van een digitaal Masterclass-boek waarin de techniek en de stappen in het schilderproces nogmaals belicht worden. Met, vanzelfsprekend, allerlei voorbeelden.